O reklame

Vaša komunikácia v Rádiu Expres:

Dostať vašu značku alebo produkt do povedomia u viac ako 1,6 milióna týždenných poslucháčov Rádia Expres je jednoduché. Naši skúsení obchodníci Vám kampaň do detailov naplánujú, pripravia s Vami podrobné zadanie pre náš kreatívny tím a následne si stačí už len vybrať z ponúknutých variantov kampane. Reklama v rádiu je rovnako ideálna a efektívna pre budovanie značky alebo produktovú kampaň – záleží len na Vašom cieli, mediálnu stratégiu a produkciu kampane môžete nechať s kľudom na nás.

Rádio Expres je od posledného štvrťroka 2002  najpočúvanejším komerčným rádiom a od polovice roku 2005 najpočúvanejšie rádio na Slovensku.

719.000 poslucháčov denne – najvyššia denná počúvanosť na trhu.

1.676.000 poslucháčov týždenne – najvyššia týždenná počúvanosť na trhu

22,3% – najväčší podiel na trhu.

Zdroj: MML TGI rozšírené dáta SR 2Q+3Q/2023 (3.4.2023-17.9.2023), CS: 14+7 dôvodov prečo využiť rádio reklamu:

1. Ideálny nástroj pre budovanie značky

2. Efektívny zásah cieľovej skupiny

3. Zachytí poslucháčov v relevantnom mieste a čase

4. Efektívny zásah vďaka nízkej miere ignorácie rádio reklamy


5. Znásobuje efekt iných médií6. Možnosť rýchlej reakcie na situáciu na trhu

7. Rádio je priateľské

 

MEDIADATA
PRODUKTY
CENNÍKY A AKCIE
KONTAKTY