O reklame

Vaša komunikácia v Rádiu Expres:

Dostať vašu značku alebo produkt do povedomia u viac ako 1,6 milióna týždenných poslucháčov Rádia Expres je jednoduché. Naši skúsení obchodníci Vám kampaň do detailov naplánujú, pripravia s Vami podrobné zadanie pre náš kreatívny tím a následne si stačí už len vybrať z ponúknutých variantov kampane. Reklama v rádiu je rovnako ideálna a efektívna pre budovanie značky alebo produktovú kampaň – záleží len na Vašom cieli, mediálnu stratégiu a produkciu kampane môžete nechať s kľudom na nás.

15 rokov najpočúvanejšie rádio na Slovensku.

18 rokov najpočúvanejšie komerčné rádio na Slovensku.

754.000 poslucháčov denne – najvyššia denná počúvanosť na trhu.

1.689.000 poslucháčov týždenne – najvyššia týždenná počúvanosť.

21,8% – najväčší podiel na trhu.

Zdroj: MML TGI SR 1Q+2Q/2021 (4.1.2021-20.6.2021), CS: 14+7 dôvodov prečo využiť rádio reklamu:

1. Ideálny nástroj pre budovanie značky

2. Efektívny zásah cieľovej skupiny

3. Zachytí poslucháčov v relevantnom mieste a čase

4. Efektívny zásah vďaka nízkej miere ignorácie rádio reklamy


5. Znásobuje efekt iných médií6. Možnosť rýchlej reakcie na situáciu na trhu

7. Rádio je priateľské

 

MEDIADATA
PRODUKTY
CENNÍKY A AKCIE
KONTAKTY