O reklame

Vaša komunikácia v Rádiu Expres:

Dostať vašu značku alebo produkt do povedomia u viac ako 1,6 milióna týždenných poslucháčov Rádia Expres je jednoduché. Naši skúsení obchodníci Vám kampaň do detailov naplánujú, pripravia s Vami podrobné zadanie pre náš kreatívny tím a následne si stačí už len vybrať z ponúknutých variantov kampane. Reklama v rádiu je rovnako ideálna a efektívna pre budovanie značky alebo produktovú kampaň – záleží len na Vašom cieli, mediálnu stratégiu a produkciu kampane môžete nechať s kľudom na nás.

14 rokov najpočúvanejšie rádio na Slovensku.

17 rokov najpočúvanejšie komerčné rádio na Slovensku.

800.000 poslucháčov denne – najvyššia denná počúvanosť na trhu.

1.636.000 poslucháčov týždenne – najvyššia týždenná počúvanosť.

21,7% – najväčší podiel na trhu.

Zdroj: MML-TGI SR 3/2019 + 4/2019 (24. 6. 2019 – 15. 12. 2019), CS: 14+


7 dôvodov prečo využiť rádio reklamu:

1. Ideálny nástroj pre budovanie značky

2. Efektívny zásah cieľovej skupiny

3. Zachytí poslucháčov v relevantnom mieste a čase

4. Efektívny zásah vďaka nízkej miere ignorácie rádio reklamy


5. Znásobuje efekt iných médií6. Možnosť rýchlej reakcie na situáciu na trhu

7. Rádio je priateľské

 

MEDIADATA
PRODUKTY
CENNÍKY A AKCIE
KONTAKTY