MINISÚŤAŽE - TIPOVAČKA S KLIENTOM

5 súťažných dní / 5 súťažných vstupov

Mechanika s priamym zakomponovaním klienta do súťaže. Na linke máme dvoch poslucháčov, ktorým položíme vtipné číselné otázky z oblasti, ktorej sa venuje klient. Na tieto otázky sa nedá zistiť správna odpoveď, pretože takú otázku ešte nikto v tejto súvislosti nepoložil (napr. koľko rožkov sa denne upečie v pekárni). Kto zo súťažiacich bude bližšie k správnej odpovedi, vyhráva vecnú cenu, ktorou môžu byť produkty klienta alebo finančnú výhru (nie je súčasťou kalkulácie).

V úvode moderátor spomenie klienta a na záver odznie 20“ reklamný oznam sponzora súťaže.20" reklamný oznam
Čas vysielania súťaže Celkový počet vstupov Celková hodnota kampane (€) Zvýhodnená cena (€)
RANNÁ SHOW_vysielanie 7:00  9:00 h 5 9 270 6 100
EXPRES HITY NONSTOP_vysielanie 9:00  12:00 h 5 9 270 6 100
POPOLUDNIE_vysielanie 13:00  17:00 h 5 7 800 5 200

Ponúkame vám možnosť dokúpenia kampane s desiatimi 20“ spotmi s upútavkou na súťaž a odkazom na Váš produkt alebo službu (cena vrátane produkcie a špeciálneho podmazu zo súťaže).20" spot s upútavkou
Čas vysielania upútaviek Celkový počet Celková hodnota kampane (€) Zvýhodnená cena (€)
2x denne (sobota  štvrtok) 10 10 890 4 900


Na uvedené akciové ceny sa nevzťahujú iné akcie. Upútavka je umiestnená v špeciálnom brejku.