MINISÚŤAŽE - PRAVDA ALEBO LOŽ?

5 súťažných dní / 5 súťažných vstupov

Moderátor má na každý deň pripravených 7 tvrdení pre jedného súťažiaceho. Úlohou poslucháča je po každom tvrdení označiť výrok moderátora za pravdivý, resp. nepravdivý. Cenu získa v piatok ten poslucháč, ktorý mal počas týždňa najviac správnych označení „pravda/lož“. Možnosť zakomponovania klienta priamo do súťažných vstupov.


V úvode moderátor spomenie klienta a na záver odznie 20“ reklamný oznam sponzora súťaže. Cenou do súťaže môžu byť produkty klienta.
20" reklamný oznam
Čas vysielania súťaže Celkový počet vstupov Celková hodnota kampane (€) Zvýhodnená cena (€)
RANNÁ SHOW_vysielanie 7:00  9:00 h 5 9 270 6 100
EXPRES HITY NONSTOP_vysielanie 9:00  12:00 h 5 9 270 6 100
POPOLUDNIE_vysielanie 13:00  17:00 h 5 7 800 5 200

Ponúkame vám možnosť dokúpenia kampane s desiatimi 20“ spotmi s upútavkou na súťaž a odkazom na Váš produkt alebo službu (cena vrátane produkcie a špeciálneho podmazu zo súťaže).20" spot s upútavkou
Čas vysielania upútaviek Celkový počet Celková hodnota kampane (€) Zvýhodnená cena (€)
2x denne (sobota  štvrtok) 10 10 890 4 900


Na uvedené akciové ceny sa nevzťahujú iné akcie. Upútavka je umiestnená v špeciálnom brejku.