MINISÚŤAŽE - NA ČO MYSLÍ?

8 upútaviek / 8 súťažných vstupov v 1 súťažný deň

Počas týždňa upozorňujeme na piatkovú celodennú súťaž o 400 EUR. V piatok máme na linke poslucháča, ktorý hrá prvú hodinu o 50 EUR. Súťažiacim púšťame zábavný, nepriamy opis nejakej veci, miesta, činnosti, a pod. Súťažiaci má iba jednu šancu tipovať čo opisujeme. Ak neuhádne, suma, o ktorú hral, sa kumuluje do nasledujúcej hodiny a šťastie skúša iný poslucháč. Možnosť zakomponovania klienta priamo do súťažných vstupov – opis jeho služby, produktu a pod.


Na súťaž upozorňuje 8 upútaviek s 10“ sponzorským odkazom klienta. V úvode živých vstupov moderátor spomenie klienta a na záver odznie 20“ reklamný oznam sponzora súťaže. Cena súťaže je uvedená vrátane finančnej výhry.




8x10" odkaz a 8x20" reklamný oznam
Čas vysielania súťaže Celkový počet FREE upútaviek Celkový počet vstupov Celková hodnota kampane (€) Zvýhodnená cena (€)
Celodenná súťaž 9:00  17:00 8 8 18 986 7 700


Na uvedené akciové ceny sa nevzťahujú iné akcie.Upútavka je umiestnená v špeciálnom brejku.